S radosťou a rešpektom blahoželáme vedúcemu lekárovi Sanatória Helios Košice MUDr. Petrovi Hladkému k úspešnému zloženiu špecializačnej atestačnej skúšky z Reprodukčnej medicíny.

Túto významnú špecializačnú atestáciu môžu kandidáti zložiť zvyčajne až po dlhoročnej praxi v obore.

Sme toho názoru, že z hľadiska odbornosti by všetky IVF centrá, mali byť vedené lekárom s atestáciou nielen z Gynekológie, ale aj z Reprodukčnej medicíny.

Pánovi doktorovi prajeme mnoho ďalších akademických úspechov i spokojných pacientov.