Úspešnosť IVF – naše výsledky

Výsledky IVF cyklov v Sanatóriu Helios Košice za rok 2018   Nakoľko nám ide o prezentáciu skutočne objektívnych výsledkov, udávame výsledky reálnych neskreslených dát za obdobie január – december 2018.   Nie je pravda, že všetky centrá asistovanej reprodukcie (IVF...

Atestácia MUDr. Petra Hladkého

S radosťou a rešpektom blahoželáme vedúcemu lekárovi Sanatória Helios Košice MUDr. Petrovi Hladkému k úspešnému zloženiu špecializačnej atestačnej skúšky z Reprodukčnej medicíny. Túto významnú špecializačnú atestáciu môžu kandidáti zložiť zvyčajne až po dlhoročnej...